Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας τα νέα ΜΟΡΙΑ επανακατάταξης των σχολικών μονάδων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3941/τεύχος Β’/11-09-2018.

Συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε στο ΜΕΝΟΥ: Σχολικές Μονάδες -> Μόρια Σχολικών Μονάδων Ν. Ημαθίας