Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΛΛΙΝ, ΕΣΘΟΝΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Mειοδοτικός διαγωνισμός Εσθονία Δ.Σ.Πλατέος