Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΜΠΕΡΕ Ή ΕΛΣΙΝΚΙ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Mειοδοτικός διαγωνισμός Φινλανδία Δ.Σ. Πλατέος