Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ – 9/11/2018

ΖΕΠ Τ.Υ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ