Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων – Διάθεση ωραρίου εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ