Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις 9-1-2019

ΔΠΕ Ημαθίας-Ενημέρωση για τη λειτουργία σχολείων Τετάρτη 9-1-2019