Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1

4 222084_ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5919) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

5 4505ΓΔΑ11-01-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ