Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΑΙΘ

6Ψ6Σ4653ΠΣ-ΓΓΤ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞΕ – 27536 – 2019 – Διαβίβαση προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ_ΝΤΩΝ ΥΠΠΕΘ ΑΝΑΚ