Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για την προκήρυξη θέσεων ευθύνης του ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΨΙ344653ΠΣ-Μ7Ξ