Πρόσφατες ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση ΚΥΑ ορισμού Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2019-2020

Γνωστοπ_ ΦΕΚ Δίχρονης 2019-20