Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοινοποίηση – Γνωστοποίηση ΚΥΑ για δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

ΕΞΕ – 37342 – 2019 – Γνωστοποίση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Έκδοση 2