Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και Δήλωση τοποθέτησης λόγω Υπεραριθμίας

18_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2019