Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ