Πρόσφατες ανακοινώσεις

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

86104_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2019_ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. (ΣΧ. ΕΤ