Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Δ΄ΦΑΣΗ Ω7ΣΔ4653ΠΣ-1Β6