Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 2019

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 & ΠΕ06 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019