Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Μουσικής κλ.ΠΕ79 και ΤΕ16 για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Επιλογής για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

12559_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαδικασία εισαγωγής στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων_2019 20…

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ 04_19

ΦΕΚ 1371_ΥΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΣ