Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών-Ενημέρωση εκπαιδευτικών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ