Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στο Δ.Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

3427 – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Δ-ΝΤΗ 4-Θ Δ. Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ_signed

N. 4547 18 ΦΕΚ 102 τ. Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4424 τ. Β΄