Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή 5ου ΔΣ Θέρμης- Τριαδίου

21857_24-7-2019_Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Δντη 5ου ΔΣ ΘΕΡΜΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ-ΝΤΗ

17904_Τελικός αξιολ. πίνακας υποψηφίων Δντών Δ.Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης