Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΕ σε θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ