Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2

ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ_ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019