Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση θέσης Υπευθύνου πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2019

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1

4. 222084_ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5919) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ