Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10/9/19 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/19 ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΄ΦΑΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟ-ΖΕΠ Α ΄ΦΑΣΗ