Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αίτηση υποψηφιότητας Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Ημαθίας

1.ΥΠΟΔΝΤΕΣ 2019

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.Ν. 4547_2018

4. ΦΕΚ 4412