Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ -24_ ΚΕΝΑ_2ος ΥΠΟΔΝΤΗΣ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019