Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

11-10-2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΕΠ

11-10-2019_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ