ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «1821 200 χρόνια μετά….»

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών ΠE και ΔE για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΩΤ5Ψ4653ΠΣ-3ΝΤ