Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ειδική Πρόσκληση Κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχ. μονάδες ΠΕ και ΔΕ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 21-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

2019-11-21 – Ειδική Πρόσκληση 182585_Ε1 786Α46ΜΤΛΗ-0ΘΑ