Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης από εκπ/κούς για θέσεις Ε.ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ