Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ και Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων-Δασκίου-Σφηκιάς στη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ