Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΠΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ_signed

YΠ ΔΗΛΩΣΗ