Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εγκύκλιος απόσπασεων σε θέση ΣΕΠ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΨΒΡ246ΜΤΛΗ-ΝΥΡ