Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ_Ω7ΡΥ46ΜΤΛΗ-9Ι1-2