Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε υπηρεσίες & φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση αποσπάσεων σε φορείς

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος_Αποσπάσεις σε φορείς_96ΟΞ46ΜΤΛΗ-0ΩΝ