Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Αριθμ Πρωτ. Φ2_137_04-06-2020_Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΙΠΠΔΕ -ΑΔΑ 9Ω2Β46ΜΤΛΗ-Ξ7Π