Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-2021

ΩΡΒΣ46ΜΤΛΗ-4Ν8 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ