Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020-21

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ