Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε Γ.Α.Κ. και Ε.Β.Ε.

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΑΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΒΕ