ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «1821 200 χρόνια μετά….»

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ Α

Υπ. Δήλωση

ΩΚΠΜ46ΜΤΛΗ-Ο7Τ