Πρόσφατες ανακοινώσεις

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

ΨΟΦΕ46ΜΤΛΗ-Ι68 ΕΕΠ – ΕΒΠ