Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κατηγορία ΠΕ & ΤΕ

99231_Ε1_Υ.Α. Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4

100541_Ε1_Εγκύκλιος προθεσμιών αιτήσεων ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4