Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

5705_11_08_2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_Ψ6Τ146ΜΤΛΗ-Β6Θ