Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

5706_11_08_2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΦΑΣΧΑ_ΩΡ3846ΜΤΛΗ-ΟΒΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΑΣΧΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ