Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

6ΟΖΛ46ΜΤΛΗ-4ΝΝ 4993 18.08.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 4ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΝΟΜΟΣ 4547 12-06-2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστηριξης της πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης

ΥΔ για Διευθυντές

ΦΕΚ 4424 5-10-2018 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ