Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Αίτηση Υποψήφιων Διευθυντών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΩΙΙΣ46ΜΤΛΗ-Ζ4Ρ