Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

14961ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ