Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ70