Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας – Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Ανακοίνωση

Πίνακας ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων

Πίνακας ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων