Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΤΥ ΖΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΚΕΝΑ ΠΕ30 EΚO

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ